Wij ontwikkelden

Crisismanagement

Met GeoFort.
![Crisismanagement](assets/projects/crisismanagement/crisismanagement.webp) We hebben voor GeoFort een crisismanagement game gemaakt. Het idee is dat deze tool door een begeleider gebruikt kan worden om spelers mee te nemen in het scenario waar in een plaatsje een crisis plaats gaat vinden. Spelers moeten een crisisplan opstellen om zo veel mogelijk mensen te redden en de evacuatie soepel te laten verlopen.